Pregled projekta

Glavni cilj projekta „Dediščina in šport“ je povečati raven telesne dejavnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju in gibanju v osnovnem izobraževanju. Partnerji se zavedajo, da so potrebni inovativni pristopi za motiviranje in vključevanje otrok s posebnimi potrebami v športne dejavnosti. Ena od največjih ovir za udeležbo vseh otrok v rednih športnih dejavnostih je dostopnost. V projektu „Dediščina in šport“ bodo partnerji zbrali tradicionalne evropske igre in športe iz partnerskih držav ter razvili Priročnik tradicionalnih iger in športov, ki bo prilagojen potrebam otrok s posebnimi potrebami. Prilagoditve iger bodo sledile modularnemu metodološkemu pristopu, da bi se prilagodile skupinam, ki morajo premagati največ ovir. Organizirali bomo delavnice in spletna usposabljanja prostovoljcev in učiteljev ter športne dogodke v vseh partnerskih državah, ki bodo potekali na javnih površinah, kot so parki, odprta območja v naravi in drugi brezplačni javni športni objekti, da bi vključili vse otroke ne glede na dohodek njihovih staršev.

Dejavnosti projekta „Dediščina in šport“  vključujejo veliko različnih rezultatov, ki so namenjeni povečanju ravni telesne dejavnosti otrok z neposrednimi orodji, pa tudi z raziskavami in političnimi priporočili. Vsi rezultati projekta vključujejo:

  1. Poročilo o raziskovalni analizi
  2. Politična priporočila
  3. Vodnik najboljših praks za spodbujanje otrok k večji telesni dejavnosti
  4. Priročnik o prilagojenih tradicionalnih evropskih igrah/športih
  5. Platforma za e-učenje
  6. Učni načrt za prostovoljce in učitelje
  7. Priročnik za športne dejavnosti, motivacijske strategije in prehrano otrok