Proje Hakkında

” Heritage & Sport (Kültürel miras ve Spor)” Projesinin temel amacı, zihinsel, gelişimsel ve fiziksel engelli ilköğretim çağındaki çocukların fiziksel aktivite düzeyini artırmaktır. Ortaklar, özel ihtiyaçları olan çocukları motive etmek ve spor faaliyetlerine dahil etmek için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç olduğunun farkındadır. Tüm çocukların düzenli spor faaliyetlerine katılımının önündeki en büyük engellerden biri erişilebilirliktir. “Kültürel Miras ve Spor” projesinde ortaklar, ortak ülkelerden geleneksel Avrupa oyunlarını ve sporlarını toplayacak ve özel ihtiyaçları olan çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanacak bir geleneksel oyunlar ve sporlar El Kitabı geliştirecektir. Oyun ayarlamaları, aşılması gereken daha fazla engele sahip gruplara uyum sağlamak için modüler bir metodoloji yaklaşımı izleyecektir. Gönüllüler ve öğretmenler için atölye çalışmaları ve çevrimiçi eğitimler ile tüm ortak ülkelerde parklar, doğadaki açık alanlar ve diğer ücretsiz halka açık spor tesisleri gibi kamusal alanlarda düzenlenecek ve ebeveynlerinin gelirine bakılmaksızın tüm çocukları kapsayacak spor etkinlikleri düzenleyeceğiz.

Kültürel Miras ve Spor Projesi faaliyetleri, doğrudan araçların yanı sıra araştırma ve politika önerileri yoluyla çocukların fiziksel aktivite düzeyini artırmak için tasarlanmış birçok farklı çıktı içermektedir. Tüm proje çıktıları şunları içermektedir:

  1. Araştırma Analiz Raporu
  2. Politika önerileri
  3. Çocukları fiziksel olarak daha aktif olmaya motive etmek için En İyi Uygulamalar Kılavuzu
  4. Uyarlanmış Geleneksel Avrupa Oyunları/Sporları El Kitabı
  5. E-öğrenme platformu
  6. Gönüllüler ve öğretmenler için müfredat
  7. Çocuklar için spor aktiviteleri, motivasyon stratejileri ve beslenme el kitabı