E-učenje

Glavni cilj projekta „Dediščina in šport“ je povečati raven telesne dejavnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju in gibanju v osnovnem izobraževanju. Partnerji se zavedajo, da so potrebni inovativni pristopi za motiviranje in vključevanje otrok s posebnimi potrebami v športne dejavnosti. Ena od največjih ovir za udeležbo vseh otrok v rednih športnih dejavnostih je dostopnost. V okviru projekta „Dediščina in šport“ so partnerji razvili veliko različnih možnosti za reševanje problema nizke ravni telesne dejavnosti otrok v osnovnošolskem izobraževanju. Vsa gradiva so zbrana na spletni platformi, tako da so dostopni vsem zainteresiranim stranem in jih lahko izvajajo v svojih organizacijah. Za učenje iz gradiv smo oblikovali gumbe, ki udeležencem omogočajo, da si vsa izpeljana gradiva prenesejo na različne naprave in se učijo. Gradiva vključujejo: poročilo o raziskovalni analizi, priporočila za politike, priročnik najboljših praks za motiviranje otrok za večjo telesno aktivnost, priročnik o prilagojenih tradicionalnih evropskih igrah/športih, platformo za e-učenje, učni načrt za prostovoljce in učitelje, priročnik za športne dejavnosti, motivacijske strategije in prehrano otrok.

V prvih fazah projekta smo analizirali položaj otrok z motnjami v duševnem razvoju glede ovir za sodelovanje v športnih dejavnostih. Izvedli smo analizo anketne raziskave in oblikovali politična priporočila za zainteresirane strani. Ta delovni paket vključuje tudi oblikovanje vodnika najboljših praks, v katerem so partnerji zbrali najboljše prakse iz vseh partnerskih držav. Spodaj si lahko prenesete oba dokumenta v angleškem jeziku:

Glavni rezultat projekta so zbrane tradicionalne evropske igre in športi iz partnerskih držav v Priročniku tradicionalnih iger in športov, ki so prilagojene potrebam otrok s posebnimi potrebami. Prilagoditve iger sledijo modularnemu metodološkemu pristopu, da se prilagodijo skupinam, ki morajo premagati največ ovir. Drugi pomembni rezultati projekta vključujejo Učni načrt za prostovoljce in učitelje ter Priročnik za športne dejavnosti, motivacijske strategije in prehrano otrok. Obe gradivi bosta učiteljem, trenerjem in prostovoljcem v pomoč pri boljši uporabi zbranih tradicionalnih iger in vrst ter izvajanju metodologij za povečanje ravni telesne dejavnosti otrok v osnovnem izobraževanju.

Za zaključek ustvarjenega programa Dediščina in šport preberite priročnike, ki so dostopni na platformi.

Vsa izpeljana gradiva lahko prenesete na svoje osebne elektronske naprave ali jih preberete na spletu v nadaljevanju, če udeleženci raje berejo dokumente na spletu in jih ne želijo prenesti: