Projekt Heritage & Sport

Erasmus+ SPORT 101089490 – ERASMUS-SPORT-2022-SCP

ISTRAŽIVANJE

Istraživanje potreba djece s posebnim potrebama za sportskim aktivnostima. Izrada izvješća o analizi istraživanja i preporuka za donositelje javnih politika.

SPORTSKI PROGRAM

Zbirka različitih tradicionalnih igara i razvojnih prilagodbi za djecu s posebnim potrebama kako bi se povećalo njihovo sudjelovanje u sportskim aktivnostima

AKTIVNOSTI

Organizacija radionica i online obuka volontera, učitelja i trenera. Organizacija sportskih događaja na kojima će djeca izvoditi razne igre

Financiranje

Projekt »Heritage & Sport« omogućen je kroz bespovratna sredstva Erasmus+ programa, što nam je omogućilo da dobijemo djelomična sredstva za realizaciju ovog projekta. Također zahvaljujemo svim volonterima iz sportskih organizacija koji su sudjelovali u provedbi projekta. Članovi različitih organizacija pomogli su nam u stvaranju i implementaciji najboljih sportskih alata.

 

Sportska događanja

Not available yet

Želite li naučiti tradicionalne igre?

Projektne novosti

VIDI SVE NOVOSTI